מכונאות רכב

טיפול קטן
טיפול תקופתי 10,000 הכולל שמן מסנן שמן מסנן אויר בדיקת בלמים מצתים
מקוריים / חליפיים (לפי הוראות יצרן )
טיפול 15,000 הכולל שמן מסנן שמן מסנן אויר בדיקת בלמים