מיזוג אויר

 במוסך אבי בצלאלי מחלקת מיזוג אוויר מתקדמת עם מגוון טיפולים מקצועיים בחלפים מקוריים.